Zuiddam, B. (2024). Godfather of godvrezend bisschop? De ethiek van Ambrosius in het spanningsveld van Schriftgezag en pragmatisme. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 59(3&4), 93 - 121. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/978