Raath, A. (2024). Tussen revolusionisme en pasifisme: Die ontplooiing van Reformatoriese verset in die sestiende eeuse Protestantisme. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 59(3&4), 71 - 92. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/976