Mentz, P. J., & van der Walt, J. L. (2006). Van Bestuur na Leiding: Imperatief vir Ordelike Onderwys in ’n Veranderende Suid-Afrikaanse Onderwyslandskap. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 42(4), 151-170. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/86