Verster, P. (2023). Godsgeloof in die moderne wêreld: ’n reaksie op Du Toit, Dawkins en hul medestanders. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 58(3&4), 1 - 24. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/782