van der Walt, J. L., & de Klerk, J. (2006). Die Effektiwiteit van die Lewensoriënteringsprogram Volgens ’n Groep Suid-Afrikaanse Onderwysers – Ruimte vir Verbetering?. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 42(1 - 2), 175-193. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/69