Rens, J. A., van der Walt, J. L., & Vreken, N. J. (2005). Waarde-opvoeding in Skole: Kan dit? Moet dit?. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 41(3 - 4), 215-229. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/59