Raath, A. (2021). Ultramontanisme, Gallikalisme en Curialisme: Die invloed van Middeleeuse teorieƫ oor kerk en staat op die Monargomagies-Reformatoriese politieke denke. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 57(No 1&2), 89-113. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/548