Raath, A. . (2021). Die Vindiciae Contra Tyrannos en die Middeleeuse Politieke Filosofie. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 57(No 1&2), 19-40. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/544