Raath, A. (2020). Historistiese politologie of universele beginsels van die staatsfilosofie?. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 56(3&4), 190-219. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/530