Duvenhage, A. (2020). Suid-Afrika in ’n smeltkroes van verandering: eietydse en toekomsperspektiewe. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 56(3&4), 137-162. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/528