Oosthuizen, I., & van der Walt, J. (2020). Opvoedende onderwysessensies ter bevordering van die “beste belang(e) van die kind”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 56(3&4), 1-23. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/523