Raath, A. . (2020). Die konfigurasie van politieke enkapsulêre verhoudinge en publieke kompetensieperke in die Vindiciae Contra Tyrannos: Middeleeuse aanknopingspunte vir die vroeë Reformatoriese politieke filosofie. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 56(1&2), 51-80. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/517