Raath, A. (2019). Middeleeuse staatsfilosofie, die geïndividualiseerde staat en Samuel Rutherford se bydrae tot die politieke wetenskap. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 55(1&2), 75-104. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/455