van der Walt, B. J. (2018). Op soek na ’n Reformatoriese identiteit: ’n Ondersoek van gereformeerde belydenisse, credo’s en akronieme. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 54(2), 173-198. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/448