Raath, A., & Prinsen, L. (2019). Gadamer, “inheemse gemeenskappe” en historistiese tekste. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 54(4), 139-165. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/436