van der Walt, B. J. (2019). Christelike konfessies, getuienisse en credo’s: Aan watter lewensbeskoulik-filosofiese kriteria behoort nuwe formulerings te beantwoord?. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 54(3), 65-87. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/433