Raath, A. (2019). Nostalgiese kommunitarisme, die nuwe absolutisme en kantaantekeninge by die opkomende neo-Aristoteliese politieke filosofie. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 54(3), 43-63. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/432