Raath, A. (2017). Nadere Reformasie, katkisasie en Abraham Faure se kategeseaantekeninge (1733). Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 53(2), 201-222. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/423