Raath, A. (2017). Wysgerige kanttekeninge by H.J. van Eikema Hommes se regsbeginsel-teorie. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 53(1), 59-90. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/418