Raath, A. (2016). Politokrasie, nihilisme en organismiese biopolitiek. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 52(3), 81-115. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/405