van der Walt, B. J. (2016). Die godsdienstig-teologiese en filosofiese konteks van die negentiende-eeuse Réveil in Nederland. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 52(2), 227-250. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/398