Regs- en staatsosiologiese grondslae van politokratiese kommunitarisme: ’n Gesprek oor enkele aspekte van die meta-etiese historisme in die Afrikaanse politieke en regsliteratuur. (2016). Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 52(1), 55-90. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/391