van der Walt, B. J. (2015). Semi-mistieke spiritualiteit by Johannes Calvyn en by Abraham Kuyper: Die invloed daarvan tot vandag. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 51(3), 99-124. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/380