van der Walt, B. J. (2015). Johan H. Bavinck in gesprek met Westerse en Oosterse mistiek ’n Boodskap vir vandag?. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 51(2), 131-147. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/374