Hunt, S. A. (2014). Die Ses uit Sigar: Oor die karakterisering van die mans van die Samaritaanse vrou in die Johannesevangelie. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 50(3), 97-110. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/349