van der Walt, B. J. (2013). Sewe eeue neo-Thomistiese denke: ’n Uitdaging vir die wysgerige historiografie. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 49(4), 187-206. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/331