van der Walt, B. J. (2013). Goddelike voorsienigheid in die denke van die “doctor angelicus”: Hoe om die verhouding God-mens Christelikfilosofies te verstaan. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 49(1-2), 205-242. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/313