van der Walt, B. J. (2012). Die religieuse rigting van die denke van Thomas van Aquino (1224/5-1274) en die betekenis daarvan tot vandag. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 48(1-2), 223-249. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/284