van der Walt, B. J. (2012). Die invloed van die Aristoteliesskolastieke filosofie op die Dordtse Leerreƫls (1619): ? Christelik-filosofiese analise. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 48(1-2), 91-110. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/279