Verster, P. (2011). ? Christosentriese benadering deur die kerk tot die krisis wat deur armoede en vigs meegebring word. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 47(1), 117-131. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/255