Stoker, P. H. (2010). Calvyn en die Natuurwetenskappe. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 75-96. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/246