van der Walt, J. L., Potgieter, F. J., & Wolhuter, C. C. (2010). Positiewe Dissipline in die Hande van die Opvoeder. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, (1), 145-168. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/237