Lessing, A. C., & de Witt, M. W. (2010). Karakterbou en Christelike Waardes vir die Bevordering van Gedissiplineerde Klaskamergedrag: ’n Kritiese Beskouing. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, (1), 21-37. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/231