van der Walt, B. J. (2009). Die Dood en Daarna ’n Verkenning van Enkele Standpunte binne die Teologiese en Filosofiese Reformatoriese Denke. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 45(1 - 2), 251-285. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/173