Verster, P. (2009). Die Etiek van die Christelike Sending. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 45(1 - 2), 231-250. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/172