van der Walt, J. L., Wolhuter, C. C., & Potgieter, F. J. (2009). Sosiale Kapitaalskepping deur Middel van die Suid-Afrikaanse Beleid oor Godsdiens in die Onderwys (2003): ’n Skriftuurlikprinsipiële Beoordeling. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 45(1 - 2), 213-229. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/171