van der Walt, J. L. (2003). Hoe Ons Sin Maak van die Opvoedingswerklikheid. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 39(3 - 4), 87-106. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/16