Verster, P. (2007). Tussen Modernisme, Postmodernisme en Nuwe Realisme: ’n Uitweg vir die Christelike Teologie?. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 43(1 - 2), 125-136. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/121