(1)
Diedericks, M.; Diedericks, M. Verdieping Van Die Begrip ’tradisie’ in Christelike Onderwys Vanuit HG Stoker Se Insigte. TCW/JCS 2024, 59, 165 - 185.