(1)
Zuiddam, B. Godfather of Godvrezend Bisschop? De Ethiek Van Ambrosius in Het Spanningsveld Van Schriftgezag En Pragmatisme. TCW/JCS 2024, 59, 93 - 121.