(1)
Verster, P. Godsgeloof in Die Moderne Wêreld: ’n Reaksie Op Du Toit, Dawkins En Hul Medestanders. TCW/JCS 2023, 58, 1 - 24.