(1)
van der Walt, J. L.; de Klerk, J. Die Effektiwiteit Van Die Lewensoriënteringsprogram Volgens ’n Groep Suid-Afrikaanse Onderwysers – Ruimte Vir Verbetering?. TCW/JCS 2006, 42, 175-193.