(1)
Rens, J. A.; van der Walt, J. L.; Vreken, N. J. Waarde-Opvoeding in Skole: Kan Dit? Moet Dit?. TCW/JCS 2005, 41, 215-229.