(1)
Oosthuizen, I.; van der Walt, J. Opvoedende Onderwysessensies Ter Bevordering Van Die “beste belang(e) Van Die kind.” TCW/JCS 2020, 56, 1-23.