(1)
Raath, A. . Die Konfigurasie Van Politieke Enkapsulêre Verhoudinge En Publieke Kompetensieperke in Die Vindiciae Contra Tyrannos: Middeleeuse Aanknopingspunte Vir Die Vroeë Reformatoriese Politieke Filosofie. TCW/JCS 2020, 56, 51-80.