(1)
Raath, A. De Pracktijk Der Godzaligheid. Studies over "De Pracktyke Ofte Offeninghe Der godtzaligheydt" 1620 Van Lewis Bayly: Resensie Van Die Werk Van W.J. Op ’t Hof & F.W. Huisman. TCW/JCS 2019, 52, 297-299.