(1)
Raath, A. Die Reformatoriese Herinterpretasie Van Die Ephorale Ampsidee As Sinkretiese Konstitusionele Instelling in Die Antieke Spartaanse Politieke Lewe. TCW/JCS 2019, 55, 145-183.