(1)
Raath, A.; Prinsen, L. Gadamer, “inheemse gemeenskappe” En Historistiese Tekste. TCW/JCS 2019, 54, 139-165.