(1)
van der Walt, B. J. Christelike Konfessies, Getuienisse En credo’s: Aan Watter Lewensbeskoulik-Filosofiese Kriteria Behoort Nuwe Formulerings Te Beantwoord?. TCW/JCS 2019, 54, 65-87.