(1)
van der Walt, B. J. Die Godsdienstig-Teologiese En Filosofiese Konteks Van Die Negentiende-Eeuse Réveil in Nederland. TCW/JCS 2016, 52, 227-250.